Tranziciona Pravda
Sledeći koraci: budućnost suočavanja sa prošlošću u zemljama post-jugoslovenskog prostora sprovodi Memria.Org u saradnji sa brojnim partnerima iz ovog regiona. Cilj projekta je podrška društvima i državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije da utvrde istinu i odgovornost za zločine počinjene u prošlosti, učvrste vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava u cilju uspostavljanja pomirenja i trajnog mira.
No stories matched your search.